Laravel 9

För att möta dagens standarder har jag nu börjat sätta mig in i Laravel 9, som är den senaste versionen av det populära PHP-ramverket Laravel. Detta möjliggör flexibel utveckling av små som stora projekt, med en eller flera utvecklare.